Tento projekt:

Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku Horňák Ján, spol. s r.o. prostredníctvom inovácie výrobného procesu

Hlavným cieľom projektu je rast konkurencieschopnosti, pridanej hodnoty a ziskovosti spoločnosti prostredníctvom inovácie výrobných procesov a uvedením nových produktov na trh pri súčasnej tvorbe nových pracovných miest.

je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja

Ciele projektu budú naplnené prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity Rozvoj existujúceho MSP zameranej na obstaranie dvoch logických celkov, ktoré bude umiestnený vo výrobnom areáli žiadateľa.

Projekt je zameraný na nákup inovatívnych výrobných zariadení CNC ohraňovacieho lisu a CNC vysekávacieho lisu. Realizácia projektu umožní inováciu výrobných procesu stredného stupňa v oblasti ohraňovania (ohýbania) a vysekávania.

Vďaka projektu dôjde k  vytvoreniu priestoru pre nárast zamestnanosti o dve nové pracovné miesta z toho aspoň jedno určené pre znevýhodnené sociálne skupiny.

Ohraňovací lis TruBend 3100

Vysekávací lis TruPunch 3000