Stavebné prvky pre

ČISTÉ PRIESTORY

moderné autobusové

ZASTÁVKY

Komponenty pre tzv. „Čisté priestory“, ako priečkové systémy, podhľadové systémy, dvere, prekladacie kabíny, priepuste a iné potrebné komponenty.

Spoločnosť Hornak sa zaoberá výrobou komponentov pre čisté priestory v rozličných prevedeniach, ktoré si vyžadujú projektanti, technológia výroby, zvyky výrobcov, dispozície a technické možnosti budov, atd.
V zásade vyrábame deliace priečky pre čisté priestory ako:

  • Monobloková konštrukcia, kde je povrch priečkového dielu vytvorený z lakovaného plechu. Ako vnútorná výplň priečky môže byť použitá minerálna vlna, polyuretanová pena a pod.
  • Na nosnú konštrukciu obojstranne upevnené plechové platne s vlepenou sádrokartónovou výplňou
  • Na nosnú konštrukciu jednostranne upevnené plechové platne s vlepenou sádrokartónovou výplňou ako obklad stien

Samozrejme k jednotlivým variantám sa podľa potreby dajú použiť aj iné typy výplní, spôsoby zavesenia obkladu, farba povrchu priečky, dverí/zárubní, poprípade sa všetko dá vyrobiť z nerezového plechu a pod.
K jednotlivým variantám deliacich priečok patria zodpovedajúce doplnky, ako sú dvere, prekladacie kabíny, priepuste, okná, vzduchové sprchy, samozrejme buď v rovnakom farebnom prevedení, alebo doplnkovej farbe, poprípade z nehrdzavejúcej ocele…

Nosný raster – obojstranný obklad

Presklenie priečky

Nosný raster – obojstranný obklad

Spojenie priečok so stojinami

Prekrytie podlahového profilu opláštením

Prekrytie stropného profilu opláštením

Nivelácia stojiny do vodováhy

Ukotvenie stojiny o strop

Ständer – Riegel Trennwandelemente

Medzi obkladovými panelmi je vidieť na prvý pohľad iba jednu špáru, ale káble je možné viesť na potrebné miesto pomedzi konštrukciu rastra medzi obkladovými panelmi.

Pre čisté priestory vyrábame niekoľko verzií podhľadov:

  • Ľahké podhľady, ktoré sú vyrobené z lakovaného plechu. Stropné kazety sú podvesené pod nosnú kobnštrukciu.
  • Ťažšia verzia podhľadu, kde sú stropné kazety položené medzi nosníky. Tento typ konštrukcie podhľadu môže byť doplnený o pochôdzne kazety, položené na nosný raster nad pohľadové kazety. Takýmto spôsobom je možné vytvárať pochôdzne chodníky, poprípade celoplošne pochôdzny podhľad. V tejto verzii sú pohľadové kazety lakované aj s nosnou konštrukciou a pochôdzne kazety sú vyrobené z pozinkovaného plechu.

Po dohovore je možné naše konštrukcie prispôsobiť, poprípade vyrobiť z nerezového plechu. U tohto typu podhľadu je možné do konštrukcie schovať kabeláže.

Pochôdzny podhľad pre ČP

Doplnky pre ČP:

Vzduchová sprcha:

Spoločnosť Hornak Vyrába pre svoje priečkové systémy aj potrebné doplnky, ako dvere, presklenia, priepuste, sprchy, prekladacie kabíny…

Sendvičová priečka spoločnosti Hornak

Všetko je možné vyhotoviť v dohodnutej verzii, podľa požiadaviek projektantov.

V prezentácii predstavené fotografie sme použili so súhlasom nášho dlhoročného a aj dnešného zákazníka, spoločnosti Nickel Klíma KfT.

Download