Inovatívne výrobne zariadenia

Inovatívne výrobne zariadenia

Názov prijímateľa: Hornak. s.r.o.  Názov projektu:  Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku Horňák Ján, spol. s r.o. prostredníctvom inovácie výrobného procesu Miesto realizácie projektu: Voderady 3045, 922 41 Drahovce, okres Piešťany  Výška zazmluvneného NFP: 200...