Inovatívne výrobne zariadenia

Inovatívne výrobne zariadenia

Tento projekt: Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku Horňák Ján, spol. s r.o. prostredníctvom inovácie výrobného procesu Hlavným cieľom projektu je rast konkurencieschopnosti, pridanej hodnoty a ziskovosti spoločnosti prostredníctvom inovácie výrobných procesov a...