Názov prijímateľa: Hornak. s.r.o. 

Názov projektu:  Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku Horňák Ján, spol. s r.o. prostredníctvom inovácie výrobného procesu

Miesto realizácie projektu: Voderady 3045, 922 41 Drahovce, okres Piešťany 

Výška zazmluvneného NFP: 200 000,00 EUR

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je rast konkurencieschopnosti, pridanej hodnoty a ziskovosti spoločnosti prostredníctvom inovácie výrobných procesov a uvedením nových produktov na trh pri súčasnej tvorbe nových pracovných miest.

Ciele projektu budú naplnené prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity Rozvoj existujúceho MSP zameranej na obstaranie dvoch logických celkov, ktoré bude umiestnený vo výrobnom areáli žiadateľa.

Projekt je zameraný na nákup inovatívnych výrobných zariadení CNC ohraňovacieho lisu a CNC vysekávacieho lisu. Realizácia projektu umožní inováciu výrobných procesu stredného stupňa v oblasti ohraňovania (ohýbania) a vysekávania.

Vďaka projektu dôjde k  vytvoreniu priestoru pre nárast zamestnanosti o dve nové pracovné miesta z toho aspoň jedno určené pre znevýhodnené sociálne skupiny.

 

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete  na www.opii.gov.sk

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Ohraňovací lis TruBend 3100

Vysekávací lis TruPunch 3000